INNHOLD
close
home Forside
info Om klubben
person_add Innmelding
book Dokumenter
favorite_border Sponsorer
Grasrotandelen launch
redeem Solidaritetsfond
VERKTØY
Rubic 'R' Innlogging Rubic launch
event Banedagbok launch
label_important Om siden

Hint: swipe for å åpne/lukke menyen

menu Krokelvdalen IL logo Krokelvdalen Idrettslag

Om Krokelvdalen IL

Krokelvdalen IL er en breddeklubb lokalisert i Kroken bydel i Tromsø kommune, og har som målsetting å gi et organisert idrettstilbud for alle som ønsker det i området som omfattes av skolekretsene Lunheim, Krokelvdalen og Skjelnan i Tromsø kommune.

Klubben har ca 275 medlemmer og er organisert i ca 15 grupper. Krokelvdalen IL ønsker å fokusere på allsidige idrettsaktiviteter, selv om det er fotballen som har flest utøvere i klubben.

Alle som arbeider innen idretten fokuserer sterkt på at barn får prøve ulike idretter i oppveksten, fordi dette gir de beste utviklingsmuligheter for kroppen og et grunnlag for å treffe riktige valg når de skal "spesialisere" seg i 12-14 års alderen.

Krokelvdalen IL har et helårstilbud der utøverne trener, deltar i seriespill, stevner og turneringer gjennom hele året. I vintersesongen disponerer vi timer i Krokenhallen for innendørs trening, og i sommerhalvåret driver vi trening og aktiviteter utendørs. Idrettslaget har egen lysløype overfor bebyggelsen i Kroken, og sommeren 2006 ble det satt opp en lavvo i dalen, som kan benyttes av alle. Idrettslaget arrangerer hvert år Krokenturneringa i fotball. Denne er for jenter og gutter i årsklassene 6-10 år. Turneringen arrangeres i januar, og samler inntil 40 lag/600 spillere.

I Krokelvdalen IL organiserer vi stort sett lag/grupper på denne måten:

1. Ledelse ved lagledere og trenere
2. Idrettsutøvere
3. Foreldregruppe

Lagledelsen består stort sett av foreldre. Noen har kjennskap til idrett fra før, men de fleste blir med fordi de vil gjøre en innsats for ungene og for miljøet i bydelen. Laglederne tar seg av det administrative – trenerne det sportslige.

Idrettsutøverne er en gruppe på ca 10-20 unger på samme aldersnivå, som driver med ulike idrettsaktiviteter.

Foreldrene er svært viktige for at det hele skal fungere. Dersom foreldrene ikke stiller opp, blir det tungt for lederne å drive laget. Lederne er også foreldre som tar et spesielt ansvar for å få i gang tilbud til ungene. For ungene er det viktig at noen er med og ser på akkurat dem.

Organiseringen og aktivitetene innebærer at idrettslaget er en viktig sosial institusjon i nærmiljøet – ikke bare for ungene, men også for de voksne. Gjennom utøvelse av idrett og støttefunksjoner blir man kjent med unger og voksne fra hele bydelen.

I Krokelvdalen IL skal vi være bevisst på kvaliteten på det vi driver med. Alle skal derfor få tilbud om trenerkurs/aktivitetslederkurs for å kunne fylle sin rolle som idrettsleder. Dette har høy prioritet, og gjelder både nye og eksisterende personer i støtteapparatene rundt de enkelte gruppene.

KROKELVDALEN IDRETTSLAG - MÅLSETTINGER FOR IDRETTSAKTIVITETENE

I strategiplanen for Krokelvdalen idrettslag er det fastlagt hva slags filosofi og hvilke retningslinjer klubben skal drives etter. Dette er klubbens identitet, og samtidig et program som skal følges lojalt av alle ledere og aktive. Hovedmålsettingene til Krokelvdalen IL er disse:

 • Det skal gis et organisert idrettstilbud til alle som ønsker det i området Tomasjord - Tønsvik.
 • Gjennom aktiviteten skal både idrettslige og miljømessige hensyn ivaretas.
 • Krokelvdalen IL skal satse på breddekompetanse, og alle skal gis et breddetilbud som er tilpasset deres evner og anlegg.
 • Krokelvdalen IL skal være en pådriver i å utvikle et godt bomiljø i området.
 • Krokelvdalen IL skal søke å holde høy kvalitet i arbeidet i alle ledd i klubben.

MÅLSETTING MED BARNEIDRETT I ÅRSKLASSENE 6 - 12 ÅR

Krokelvdalen IL skal gi et tilbud til alle som ønsker å delta i organisert idrett, der all drift og styring skal preges av:

 • Allsidighet
 • At miljø og sosiale faktorer har overordnet betydning
 • At prestasjonskrav og resultatorientering minimaliseres

 Videre skal det legges vekt på:

 • At barna trives
 • At flest mulig ønsker å delta
 • At det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
 • At opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
 • At barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring
 • At deltakelse i varierte aktiviteter etterstrebes, f.eks. sal, vann, ute
 • At treningen er lekbetont
 • Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling og gi en opplæring og innføring i flere idretter
 • Ved organisert aktivitet for aldersgruppen 6 - 7 år er målet å lære barna ulike bevegelser gjennom lek og allsidig aktivitet for å stimulere deres utvikling og de aldersbestemte, trenbare egenskaper
 • Dersom det tilrettelegges for organisert aktivitet for barn under 5 år, bør hvert barn være sammen med en voksen

MÅLSETTING MED IDRETT I ÅRSKLASSENE 13 - 14 ÅR

Krokelvdalen IL skal gi et tilbud til alle som ønsker å delta i organisert idrett, der all drift og styring skal preges av:

 • Allsidighet
 • At miljø og sosiale faktorer har stor betydning

Videre skal det legges vekt på:

 • At deltakelse i varierte aktiviteter etterstrebes
 • I 13 - 14 årsklassene skal det legges noe mer vekt på å utvikle forståelse for idretten og individuelle ferdigheter
 • At spillere i lagspill skal få spille tilnærmet like mye i løpet av en sesong
 • At lagene ikke skal toppes

MÅLSETTING MED LAGIDRETT I ÅRSKLASSENE OVER 15 ÅR

Krokelvdalen IL skal gi et tilbud til alle som ønsker å delta i organisert lagidrett, der det legges vekt på å:

 • Utvikle utøvernes ferdigheter og forståelse for spillet
 • Oppnå best mulig sportslig resultat i serie- og turneringsspill
 • Rekruttere spillere til kretslag o.l.
 • Gi et allsidig idrettstilbud til alle beboere i området

SPONSOR


Logo: Babcock

Krokelvdalen IL

Besøksadr B.A.Løvoldsv 88
9022 Krokelvdalen
Postadr Postboks 5508
9288 Tromsø
Telefon 973 06 369 (ons. 1800-1900)
E-post [email protected]
Bankkonto 4750 21 32535
Org.nr 875756982
Klubbnr GR19020016